KaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengiKaresiBengi

BENGİ - Okul Öncesi

BENGİ - İlkokul

BENGİ - Ortaokul

BENGİ - Lise

Doğru Hamlede Buluşalım

Her Sınıf Bir Kütüphane

Sporda Yetenek 10'la Gelecek

Karesi 3 Yaşından İtibaren Okuyor

Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi

Balıkesir’de Eğitim- Öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve kalitesini geliştirmek için tüm okul ve kurumlarda faaliyetler planlamak, yürütmek ve faydalılığını izlemek.

Balıkesir’de milli-manevi değerlerine bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık, insanları ve doğayı seven, teknolojiyi üst seviyelerde kullanarak akademik başarısında artış gösteren öğrenciler yetiştirmek.

 • Projemizde her okul öncelikle kendi durumunu tespit edecek ve bu duruma göre bir eylem planı hazırlayacaktır. Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün oluşturulan etkinlik örneklerinden her okul kendi ihtiyaçlarına en uygun olan etkinlikleri seçecek ve uygulayacaktır.
 • BENGİ projesi ilimizdeki okul/kurumlarda uygulanan tüm projeleri bir çatı altında toplar ve geliştirdiği yazılım ile projelerin diğer kurumlar tarafından görülmesi ve örnek uygulamaların paylaşılmasını sağlar.
 • İl Proje Yürütme Teknik Komisyonu tarafından BENGİ Projesi hakkında İl/İlçe/Bölge/Kurum düzeyinde bilgilendirme amaçlı seminerler yapılır.
 • Bengi Projesi yazılım hazırlama, veri havuzu ve güvenliği, web portalı ile ilgili teknik iş ve işlemler Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Teknoloji Hizmetleri birimi sorumluluğunda yürütülür ve takip edilir.
 • Projenin uygulanmasında il ve ilçelerde “BENGİ Yürütme Kurulları” okullarda ise tüm personelin katılımı ile “BENGİ Çalışma Komisyonları” kurulur. Yapılan etkinlikler komisyonlarca yürütülür ve değerlendirilir.
 • Geliştirilmeye en çok ihtiyacı bulunan okullara “Okul Koordinatörlüğü Sistemi” uygulanır. Bu sistem kapsamında ilde Vali, İl Milli Eğitim Müdürü; ilçelerde Kaymakam, İlçe Milli Eğitim Müdürleri belirledikleri okullarda izleme ve koordinasyon çalışması yapar.
 • Kaymakamlık tarafından görevlendirilen “BENGİ İlçe Formatör Öğretmenleri” ilçede görev yapan öğretmenlere BENGİ projesini tanıtır.
 • İl genelinde BENGİ çalışmalarına aktif katılan öğrenci, öğretmen ve velilerin ödüllendirilmesi sağlanır.
 • İl Mili Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Medya Ekibi kurularak proje ile ilgili her türlü basın-yayın, reklam ve tanıtım faaliyetleri organize edilir. Proje ile ilgili tanıtım materyalleri okul / kurumlara dağıtılır.
 • STK / Üniversite / Medya / Belediye / İl Müdürlükleri ve diğer özel sektörlerle işbirliği yapılarak, faaliyet tanıtımları, eğitim araştırmaları yapılır.
 • Projede yer alan faaliyetler, stratejik öncelik ve hedefler göz önünde bulundurularak belirlenir. BENGİ aşağıdaki temel stratejik öncelikler ekseninde yürütülür ve belirtilen ana temalar altında bulunan eylemlerle hayata geçirilir.

BİZDEN HABERLER

BENGİ Akademik başarı komisyonu yıl sonu toplantısı

Karesi Kaymakamı Abdulkadir DEMİR ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sami GÜNNÜ’nün katılımı ile BENGİ Akademik başarı komisyonu yıl sonu değerlendirme toplantısı 13.06.2019 Perşembe günü Balıkesir Muharrem Hasbi Anadolu Lisesinde yapıldı.

Bengi Değerler Eğitimi Yıl Sonu Toplantısı

İlçemiz Bengi Değerler Eğitimi Yılsonu Değerlendirme Toplantısı 11.06.2019 Salı günü Şamlı Şehit Mustafa Adışen İlkokul ve Ortaokulunda komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Komisyon üyeleri öğrenciler ile bir araya gelerek değerlerimize değer katarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirmişlerdir.

Üretimde Ben de Varım Sergisi Açıldı

İlçemiz Sakarya İlkokulu tarafından 30 Mayıs 2019 Perşembe günü Sanat Sokağında “Üretimde Ben de varım” sergisinin açılışı Kaymakam Abdulkadir DEMİR, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami GÜNNÜ, Karesi İlçe Müftüsü Fahri SAĞLIK, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile yapılmıştır.

Kayabey Şehit Ferruh Kulaoğlu Ortaokulunda Yıl Sonu Sergisi

İlçemiz Kayabey Şehit Ferruh Kulaoğlu Ortaokulu tarafından 28 Mayıs 2019 Salı günü “Görsel Sanatlar” ve “Teknoloji ve Tasarım” yıl sonu sergi açılışı yapılmıştır.

“Görsel Sanatlar” ve “Teknoloji ve Tasarım” yıl sonu sergi açılışı İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami GÜNNÜ, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi

SAYILARLA İLÇEMİZDE BENGİ

Toplam

0
Kurum

Toplam

0
Öğretmen

Toplam

0
Öğrenci

Toplam

0
Etkinlik
KAPAT